Comissaris de l’exposició:
Pilar González Duarte, membre de la Secció de Ciències i Tecnologia de l’IEC
Jordi Llorca, membre de la Secció de Ciències i Tecnologia de l’IEC
Marc Boada, col·leccionista i divulgador científic.